Salı, Ocak 03, 2012

acıları paylaşma kılavuzu

İzleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine büyük düşünürün kitabından (age., 37) devam ediyoruz. Bu eserinde müellif acı paylaşma olgusunun çeşitli boyutlarına değindikten sonra şöyle devam ediyor: "bakmayın bazı yazarların "insan ısdırabın yalnızca bir tek nev'inden anlar, kendi ıstırabı.." türünden sözlerine, istekli bir dost acıyı anlayabilir anlamasa bile anlamamazlık durumunu anlayıp buna uygun davranabilir, öyle ki anlamamazlık durumunun karşısındakinde yarattığı acıyı ortadan kaldırmak bile paylaşımın temel unsurudur, çünkü acı çeken bir ruhun ızdırabı sonsuz bir yalnızlık sarmalında katmerlenmektedir,
o kişi öyle sanır ki bu girdaptan hiç çıkamayacak, diğer insanlarla artık eskisi gibi bir iletişim kuramayacak, hayatı asla eskisi gibi yaşayamayacak. bu durum acının insan ruhunda yaşattığı en büyük yanılsamadır. bu yanılsamanın kırılması acının etkisinin de kırılması ve kişinin derin bir soluk alarak rahatlaması anlamına gelir. Sen ey acıyı paylaşmaya çalışan biçare, işte bu yanılsamayı -tabi ki farkında olmayarak- kırdığında hiçbir şey yapamadığını sansan bile aslında çok büyük bir    eylemde bulunmuş olacaksın. karşındaki insanın acıdan kıvranmasının sende yarattığı korku ve çaresizlik hissinden sıyrıl ve ona elini sakince uzat, o elini tutacaktır."

Yazarın böyle büyük büyük laflar ettiğine bakarak onu çok büyük bir düşünür yapan şeyin bu laflar olduğunu sanmayın sayın izleyiciler, onu bizlerin gözünde büyüten düşündüklerini paylaşma çabası ve kararlılığıdır, yazar yılmadan usanmadan yazmış, en sonunda insanları en çok etkileyen şeyin yapamadıkları konusunda kendilerine yol gösteren kitaplar olduğunu ve bu kitapların da sıradan bir yazarın dahi yazabileceği kadar kofti şeylerle dolu olduğunu farketmiş ve bu nedenle kılavuzlar serisini yayınlamaya başlamıştır. Acıları paylaşma kılavuzu, sevgiyi gösterme kılavuzu, hayır deme kılavuzu, düşlerimizi gerçekleştirme kılavuzu yazarın bu dönemki eserlerindendir. Eğer yine talep olursa yazarın diğer eserlerinden de bahsedebiliriz, sonuçta her şey Van için...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder